STEAG Energy Services

Yazdır

STEAG Energy Services GmbH

Steag Energy Services GmbH, yaklaşık 75 yıldır enerji üretimi konusunda aktif olarak çalışan STEAG GmbH’ in bir kuruluşudur.  Dünya çapında faaliyetleri bulunan STEAG, enerji ve ısı üretimi hizmetlerinin yanı sıra, müşterilerine kendi enerji üretim tecrübelerinden faydalanarak geliştirdiği teknik hizmetleri ile yardımcı olmayı hedefler.

STEAG Energy Services GmbH’ te çalışan mühendisler, elektrik üretimi konusundaki her alanda, çok kapsamlı profesyonel mühendislik çözümleri geliştirirler.

Buna bağlı olarak, STEAG, kendi enerji santrallerinde edindiği tecrübeleri  ve enerji sektöründe yıllardır  varolmanın getirdiği bakış açısı ile hizmet  sunar. Hedef;  bir Enerji Santralinin Teknoloji, Organizasyon, Ekonomik Verimlilik ve Çevre Duyarlılığı konularında güvenilik bir şekilde çalışmasıdır.

STEAG’ ın Hindistan, Brezilya, Türkiye ve İsviçre’ deki yan kuruluşları bu çabalara katkıda bulunan işletmelerdir.

Doğru yazılım ile, Operasyon, Planlama ve  Bakıma  kadar birçok süreç verimli bir şekilde kontrol edilebilir. Yirmi yılı aşkın bir süredir, Enerji Endüstrisi için yazılım geliştiren ve pazarlayan STEAG’ın dünya çapındaki referansları ile çözümlerin ekonomik getirisi ve kalitesi teyid edilmiştir.

Enerji Santralleri yönetim yazılımı Ebsilon Professional, hem STEAG’ ın kendi enerji santrallerinden hem de müşterilerinden edindiği tecrübeler ile 20 yıl boyunca sistematik bir şekilde yaratılmıştır.

Ebsilon yönetim yazılımı, her geçen gün değişen ihtiyaçlar ve teknolojinin olanakları ile gelişme göstermek durumundadır. Bu amaçla, STEAG’ın birlikte çalıştığı önemli kuruluşlardan bazıları Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR),  VTU Enerji Şirketi, ve Darmstadt Universitesi ve University of Applied Sciences Zittau/Görlitz olarak sıralanabilir.

Ebsilon Professional : Enerji Santrali Süreçleri için Planlama Yazılımı

Ebsilon Professional, Enerji Santrallerindeki süreçler için geliştirilmiş bir planlama, tasarım ve optimizasyon yazılımıdır. Termodinamik döngü süreçlerinin yönetimini için yaratılmış bir simülasyon sistemdir.

Gerçekte uygulanması düşünülen bir senaryo önce Ebsilon Professional’ da simülatörde denenir. Tatmin edici sonuçlar elde edildikten sonra gerçek hayata geçirilmesi mümkün olur.  Simülasyon modelinde parametreleri değiştirerek her bir değişkenin sonuç üzerindeki ilişkisini tespit edilmesi mümkün olur. Değişkenler parçaların yoğunluk farkları, kütleleri ve çevresel faktörler vb. olabilir. Hatta simülatöre yeni ortaya çıkan değişkenleri de eklemek de mümkündür.

Modelleme ve Simülasyon, geleneksel Enerji Santrallerinin yanı sıra, Nükleer, Güneş ve Rüzgar Enerji Santrallerinde de kullanılabilir.

Optimum Planlama – Optimum Operasyon’ a zemin hazırlar.

Özellikleri:

 • Grafik kullanıcı arayüzü - Graphical User Interface (GUI) -sayesinde kullanımı kolaydır.
 • Sezgisel Modelleme
 • Evrensel Hesaplama ve Güçlü çözüm Algoritması ile doğru çıkarımlar yapabilir. Ör: bir şehrin bölgesel ısıtma sistemi ile ilgili modelleme
 • Hızla simülasyon sonucu iletir; 1100 bileşenli ve 1400 satırlı bir modeli sadece 2,5 saniyede hesaplayabilir.
 • Kapsamlı bileşen kütüphanesi ile çeşitleme yapılabilir.
 • Pompalar, trübinler, buhar jeneratörleri gibi fiziksel bileşenlerin yanısıra
 • mantıksal bileşenler – kontrolörler, sinyal transformatörleri, hesaplama modelleri vb
 • ve kullanıcıların tanımladığı diger bileşenlerden oluşur.
 • Analiz etme ve raporlamanın kolaylığı ile sunum, planlama ve karar süreçleri uyumlu ve hızlıdır.
 • MS Excel’ e aktarılabilmesi ile Simülasyon Sonuçları kolaylıkla irdelenebilir.
 • Açık yazılım mimari ve güçlü arabirimler ile hem geçmişten beri kullanılan uygulamalar, hem de gelecekte kullanılacak olanlar ile beraber uyum içinde çalışabilir.
 • Akıllı bir hata Analizi ve Kapsamlı anlık yardım ile Modelleme çalışmaları sırasında kullanıcıya destek olunur.
 • Simülasyon sırasında modelleme kaynaklı hatalar algılanır ve kullanıcıya hatanın nedenleri ile ilgili bilgi verilir.
 • Enerji Santralleri ve Enerji Teknolojilerinde  sık kullanılan Sıvı ve Yakıtlar için veri kütüphanesi oluşturur.
 • Su, buhar, nemli hava, termal yağlar ve kullanıcının tanımlayacağı diğer sıvıların yanı sıra, kömür, petrol yakıtları, gaz vb yakıtlar için bir veri kütüphanesi oluşturur.
 • Ek modüller mevcuttur

EK MODÜLLER

 • EbsBoiler – Boiler ve sıcaklık transferi ile ilgili detaylı modelleme yapmak için gerekli bileşenleri içerir
 • EbsSolar – German AeroSpace Center (DLR) ile birlikte geliştirilen bu çözüm ile alan araştırması, teknoloji ve yıllık üretim hesaplaması gerçekleştirilebilir
 • OEM-GTLib- Gaz Tribünü Kütüphanesi – VTU Energy GmbH ile geliştirilmiştir. Amacı, kendi Enerji Santraliniz için uygun olan Gaz Tribününü seçmenize olanak tanımak için tribünlerin gerçek performansını üretici firmanın verilerini baz alarak hesaplar.
 • EbsOptimize – Parametre Optimizatörü – EbsOptimize ile, hedef değer ve bu hedef üzerinde etkili olan nicelikler formüle dökülebilir. Böylece aslında çok emek gerektiren optimal performansa ulaşmak otomatize edilmiş olur. Verimlilik ve Tesisin yakıt tüketimi diğer teknik gerekliliklerin uyumu ile birlikte optimize edilebilir.
 • EbsValidate- Data Validation-  Tüm tesis ve işlemleri bazında, sayısız noktadan ölçüler alınarak hataya eğilimli olduğu tespit edilen değerler düzeltilir. Düzeltme yapılırken, tüm bileşen denklemleri

Başka modüller de mevcuttur...

Daha fazla bilgi için:

Ana Firma:

http://www.steag.com/steag_home+M52087573ab0.html

Steag System Technologies:

http://www.steag-systemtechnologies.com/sst-home+M52087573ab0.html

Ebsilon Professional:

http://www.steag-systemtechnologies.com/ebsilon_professional+M52087573ab0.html